Amacımız

Amacımız

Üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Tüm öğrencilere Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin verilmesi amaçlanmıştır.


Hizmetler

  • • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Temel Bilgisayar Bilimleri derslerini açarak üniversite genelinde tüm fakülte ve meslek yüksek okullarında verilmesi
  • • Akademik ve idari personele yönelik çeşitli kurslar düzenleme,
  • • Öğrencilere ve sanayiye yönelik çeşitli kurslar düzenleme
  • • Sanal ortamda eğitim çalışmalarıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors